1.

Head of the department

Ch. Zolzaya /Doctor  (Ph.D)/

2.

Professor

R. Narantsetseg /Doctor (Sc.D), Associate Professor

3.

Professor

D. Altantsetseg /Доктор (Ph.D), Professor/

4.

Associate Professor

J. Gantsetseg / Doctor (Ph.D), Associate Professor/

5.

Senior lecturer

A. Mungunchimeg /Doctor  (Ph.D)/

6.

Senior lecturer

B. Arvaazana  /Doctor  (Ph.D)/

7.

Senior lecturer

A. Bolormaa / Doctor  (Ph.D)/

8.

Senior lecturer

T. Gerelmaa  /Master/

9.

Senior lecturer

N. Oyuntsetseg /Master/

10.

Senior lecturer

N. Altanzul  /Master/

11.

Senior lecturer

P. Byambajav  /Doctor  (Ph.D)/

12.

Senior lecturer

G. Gantuya  /Doctor  (Ph.D)/

13.

Senior lecturer

D. Undraa   /Master/

14.

Lecturer

T. Tsend-Ayush  /Master/

15.

Lecturer

L. Munkhtsetseg /Master/

16.

Lecturer

B. Banzragch  /Master/

17.

Lecturer

A. Ariunaa  /Master/

18.

Lecturer

B. Tuya  /Master/

19.

Lecturer

B. Burmaa  /Master/

20.

Lecturer

G. Enkhzaya  /Master/

21.

Lecturer

D. Tsengel  /Master/

22.

Lecturer

B. Enkhzul  /Master/

23.

Lecturer

G. Ariunbyamba/ Master/

24.

Lecturer

Ts. Oyuntungalag  /Master/

25.

Lecturer

E. Saruul  /Master/

26.

Lecturer

L. Dolgorsuren  /Master/

27.

Lecturer

L. Munkhjargal  /Master/

28.

Lecturer

A. Amarzaya  /Master/

29.

Lecturer

M. Davaajav  /Master/

30.

Lecturer

M. Nyamdolgor  /Master/

31.

Assistant of the Department

E. Boloroo   /Master/

 

Хөгжүүлсэн: Мэдээллийн технологийн төв.