СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Профессор багш нар 1995 оноос англи-орос, англи-солонгос хэлний “Инженер-орчуулагч”, “Инженер багш”, “Гадаад хэлний орчуулга” мэргэжлээр мэргэжилтэн бэлтгэж ирсэн. Монгол улсын эдийн засгийн, ялангуяа аж үйлдвэр, геологи, уул уурхай, эрчим хүч, мэдээлэл харилцаа холбоо зэрэг бүхий л салбарт гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа эрчимтэй хөгжиж, гадаадын хөрөнгө оруулалттай үйлдвэр, аж ахуйн байгууллагын тоо ихээр нэмэгдэж байгаа үед инженер, техник, технологийн салбарт мэргэжлийн орчуулга хийх англи хэлний өндөр мэдлэг чадвартай, мэргэжилтний  эрэлт хэрэгцээ өсч байгаа тул манай сургууль 2008-2009 оны хичээлийн жилээс шинээр “Техникийн мэргэжлийн орчуулга” мэргэжлээр оюутан элсүүлэн сургаж эхэлсэн.

Тэнхимийн багш нар ГХИ-ийн “Техникийн мэргэжлийн орчуулга (англи-орос хэл)” “Компьютер-гадаад хэл”,  мэргэжлийн ангийн оюутнуудад Англи хэлний хэл зүй үгсийн сан, Англи хэлний ярианы дадлага,  Орчуулгын дадлага,  Шинжлэх ухаан техникийн орчуулга, Бичгийн болон аман орчуулга, Техникийн англи хэл, Хэл орон судлал, Албан бичиг, шинжлэх ухааны хэл найруулга, Бизнесийн англи хэл, Орон судлал, Олон улсын харилцааны ёс зүй зэрэг бакалаврын түвшний 50 гаруй төрлийн хичээл; “Хэл шинжлэл (англи хэл)” мэргэжлээр Англи хэлний онол, Монгол, англи хэлний зэрэгцүүлсэн хэл зүй, Англи хэл заах арга зүй, Судалгааны ажлын семинар зэрэг магистрын түвшний 6 төрлийн  хичээл заахаас гадна лицейн сурагчдад, мөн ШУТИС-ийн инженер технологийн мэргэжлийн салбарын оюутнуудад бакалавр, магистр, доктор түвшний англи хэлний хичээл зааж байна. ШУТИС мэдээллийн технологийн хөгжлийн эрин үед боловсролын хэрэгцээг орон зай, цаг хугацаанаас шалтгаалахгүйгээр хүртээмжтэй, нээлттэй, үр ашигтай хангах сургалтын орчинг бий болгох, мэдээлийн технологийг сургалтанд нэврүүлэх ажлын хүрээнд 2007-2008 оны хичээлийн жилд ахлах багш Ц.Байгалмаа магистрын түвшний EL701-Англи хэл V хичээл, 2010-2011 оны хичээлийн жилээс дэд профессор Ц.Цэцэгмаа ES702-Англи хэлний онол I, 2011-2012 оны хичээлийн жилээс FT707-Гадаад хэл заах арга зүй е-хичээл боловсруулж, тус хичээлийг зайны хэлбэрээр зааж байгаа. Мөн багийн багш нар англи хэлний мэргэжлийн ангийн хичээлүүдийн сорилуудыг онлайн хэлбэрээр авч байна.

Англи хэлний сургалтанд ашиглаж ирсэн сурах бичгүүд >>

Монгол - Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны өдрүүдийн хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээ

Нийтэлсэн: 2018-10-16 00:00:00

Солонгос хэлний сургалт

Нийтэлсэн: 2018-03-07 00:00:00

ШУТИС-ийн оны шилдэг багш нарын туршлагаас уулзалт ярилцлагад хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Нийтэлсэн: 2019-02-18 00:00:00

“Монгол судлал өнөөгийн байдал” сэдэвт семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-11-16 00:00:00

"Өрнө дорнын сэтгэлгээний онцлог, хэл, соёл, сэтгэлгээний шүтэлцээ" сэдэвт семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-11-27 00:00:00

Солонгос хэлний анхан шатны сургалт

Нийтэлсэн: 2017-12-28 00:00:00

ШУТИС-ийн Гадаад хэлний институтийн “Русский центр”-т суралцахыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2019-01-30 00:00:00

Оюутнуудын БЗДХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага, дадлын онлайн судалгаа

Нийтэлсэн: 2017-10-16 00:00:00

ШУТИС-ийн инженер, технологийн салбарын оюутнуудын уламжлалт aнгли хэлний олимпиадын удирдамж

Нийтэлсэн: 2017-10-12 00:00:00

Welcome to “English Olympiad-2017” under the motto “Use of Everyday English”

Нийтэлсэн: 2017-10-12 00:00:00

“Орчуулгын зарим асуудлууд” сэдэвт семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-10-05 00:00:00

Шилдэг багшийн шалгаруулалт

Нийтэлсэн: 2017-09-18 00:00:00

"ШУТИС-ийн ОНЫ ШИЛДЭГ БАГШ" шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-09-14 00:00:00

Монголын багш нарын баярын өдрийг угтан “ИХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТАД СУРГАЛТЫН ИДЭВХТЭЙ АРГУУДЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ’’ сэдэвт онол практикийн бага хурлын удирдамж

Нийтэлсэн: 2017-09-14 00:00:00

Герман хэл сонирхогчдод

Нийтэлсэн: 2017-09-14 00:00:00

Орос хэлний сургалтад урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-06-08 00:00:00

Герман хэл дээрх жүжигчилсэн тоглолтод урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-05-18 00:00:00

Ажлын байрны үзэсгэлэн яармаг-2017

Нийтэлсэн: 2017-05-11 00:00:00

"Орос хэлний өдрүүд" эхэллээ

Нийтэлсэн: 2017-03-30 00:00:00

I, II курсийн эрэгтэй оюутнуудын анхааралд

Нийтэлсэн: 2017-03-15 00:00:00

"Сумитомо корпораци"-ийн тэтгэлэг олгох хөтөлбөр

Нийтэлсэн: 2017-03-06 00:00:00

ШУТИС-ийн оюутнуудад зориулсан “Оюутан солилцооны хөтөлбөр”-т хамрагдах тухай

Нийтэлсэн: 2017-03-06 00:00:00

“Оюутан цэрэг” сургалтад хамрагдах хүсэлтэй оюутны анхааралд

Нийтэлсэн: 2017-02-17 00:00:00

Орос хэлний сургалтад урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-01-26 00:00:00

Орос хэлний кредит шууд тооцох шалгалт өгөх оюутнуудын анхааралд

Нийтэлсэн: 2017-01-26 00:00:00

"Оюутны хөгжил, төлөвшилд багшийн оролцоо" сэдэвт семинар

Нийтэлсэн: 2016-01-21 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.