Батлав. ШУТИС-ийн ЗХНГ-ын  дарга                                     доктор (Ph.D), Н.Ганзориг

 

Монголын багш нарын баярын өдрийг угтан ШУТИС-ийн ОНЫ ШИЛДЭГ БАГШ

шалгаруулах удирдамж

Нэг.  Зорилго:

 • ШУТИС-ийн “Оны шилдэг багш шалгаруулах журам”-ыг үндэслэн ШУТИС-ийн эрдмийн хамт олны хөгжлийн алсын хараа, эрхэм зорилгод нэгтгэж, чадварлаг манлайлагч баг болгон төлөвшүүлэх, багш бүрийн тасралтгүй сурч, хөгжих үйл ажиллагааг дэмжих, сургалт, судалгаа, нийгмийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлж, урамшуулахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Хоёр. ШУТИС-ийн Оны шилдэг багшийг дараах ангилалаар шалгаруулна. Үүнд:

 • ШИЛДЭГ СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ БАГШ

Боловсролын шинэчлэлд манлайлан оролцдог, идэвхтэй сургалтын арга технологийн чиглэлээр судалгаа хийж, сургалтандаа нэвтрүүлдэг, оюутны хүмүүжил төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагааг тогтмол санаачлан явуулдаг, багшлах ур чадварын туршлагаа бусдад түгээн дэлгэрүүлдэг, мэргэжлийн өндөр ёс зүйтэй 8-аас дээш жил ажилласан сурган хүмүүжүүлэгч багш байна.

 • ШИЛДЭГ СУДЛААЧ БАГШ

Эрдэм судлалын ажлаараа сургуулийн нэр хүндийг өргөж, залуу судлаачдыг дагалдуулан удирддаг, судалгааны ажил нь практикт нэвтэрсэн, судлаач эрдэмтэн багш байна.

 • ШИЛДЭГ ЗАЛУУ БАГШ

Багш мэргэжлийн ёс зүйг эзэмшсэн, харилцааны өндөр соёлтой, сурган хүмүүжүүлэх арга зүйд ахмад багш нараас суралцдаг, мэргэжлийн болон гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй, нийгэм хамт олны ажилд идэвхтэй оролцдог, санаачлагатай 3-8 жил ажилласан залуу багш байна.

 • ШИЛДЭГ ЗӨВЛӨХ БАГШ

Оюутан өөрийгөө нээн хөгжүүлэх, мэргэжлээ таньж, дур сонирхолтой болоход нь чиглэсэн ажлуудыг санаачлан зохион байгуулдаг, даасан анги нь сурлага хүмүүжил, урлаг спорт, олон нийтийн ажлаараа тэргүүлэн манлайлдаг, оюутны туслагч, зөвлөгч багш байна.

 • ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛЧ БАГШ

Инновацийн шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүн гаргаж, онцгой санаагаа хэрэгжүүлэн практикт нэвтрүүлдэг, шинийг санаачлагч, хамт олныг манлайлагч багш байна.

Гурав.  Шалгаруулалтын зохион байгуулалт:

 • ШУТИС-ийн “Оны шилдэг багш” шалгаруулах үйл ажиллагаа нь хоёр үе шаттай явагдах бөгөөд эхний шатны шалгаруулалт бүрэлдэхүүн сургууль, институт дээр, хоёрдугаар шатны шалгаруулалт ШУТИС-ийн хэмжээнд  “Нээлттэй өдөрлөг” хэлбэрээр зохион байгуулагдана.
 • Шалгаруулалтад оролцох багш нарын бүтээл нь зөвхөн өмнөх хичээлийн жилд хамаарагдах ба ШУТИС-ийн ном сурах бичиг бичихэд тавигдах үндсэн шаардлагыг хангасан байна.
 • ШУТИС-ийн Багшийн хөгжлийн төв, бүрэлдэхүүн сургуулийн багшийн хөгжлийн багийн багш нар шалгаруулалт зохион байгуулна.

Дөрөв. Шалгаруулалтын комисс:

 • Эхний шатны шалгаруулалтын комиссыг тухайн бүрэлдэхүүн сургууль, институтийн захирлын тушаалаар батална.
 • Хоёрдугаар шатны шалгаруулалтын ангилал бүрээр комисс байгуулагдах ба комиссын бүрэлдэхүүнийг Ректорын тушаалаар батална.

Тав. Шалгаруулах үйл явц:

 • Шалгаруулалтын комисс нь нэр дэвшигч багш нарын бүтээлүүдийг дүгнэж үндсэн оноог гаргана. Хамгийн өндөр оноотой нэг багш тухайн ангилалдаа шилдэгээр тодорч бүрэлдэхүүн сургууль, институтийн Шилдэг багшаар нэрлэгдэнэ.

Хоёрдугаар шатны шалгаруулалтад бүрэлдэхүүн сургууль, институтээс Шилдэгээр шалгарсан багш нар бүтээлээрээ үзэсгэлэн гаргаж, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу илтгэл хэлэлцүүлж оролцоно.

 • Гишүүдийн онооны нийлбэрийн дундажаар комиссын оноо гарна. Хоёрдугаар шатны комиссийн оноогоор ангилал бүрт эхний гурван байрыг шалгаруулж ШУТИС-ийн Оны шилдэг багшийг тодруулна.
 • Шалгаруулалтын явцад гарах санал, хүсэлтийг комисс хүлээн авч шийдвэрлэнэ.

Зургаа. Шагнал урамшуулал:

 • Бүрэлдэхүүн сургууль, институтийн хэмжээнд шилдэг багшаар шалгарсан багш нарын нэрсийг захирлын тушаалаар баталж, нэг сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал олгоно.

ШУТИС-ийн хэмжээнд оны шилдэг багшаар шалгарсан багш нарын нэрсийг Ректорын тушаалаар баталж судалгааны грант олгоно.

 • Нэгдүгээр байр: Оны шилдэг багш өргөмжлөл, 5 сая төгрөгийн грант
 • Хоёрдугаар байр: Оны шилдэг багш өргөмжлөл, 3 сая төгрөгийн грант
 • Гуравдугаар байр: Оны шилдэг багш өргөмжлөл, 2 сая төгрөгийн грант
 • Бүрэлдэхүүн сургууль, институтийн Оны шилдэг багшаар шалгарсан багш ШУТИС-ийн хэмжээнд байр эзэлсэн тохиолдолд журмын 3.1-д заасан шагналыг давхардуулан олгохгүй.
 • Оны шилдэгээр шалгарсан багш нарын ажлын туршлагыг хичээлийн жилийн турш багшийн хөгжлийн төвийн вэб сайтаар сурталчилж, нийт багш нарт түгээнэ.

Долоо. Хугацаа

 • 2017 оны 9-р сарын 18-наас 22-ны өдрүүдэд салбар сургууль бүр шалгаруулалтыг зохион байгуулж, шалгарсан багшийн нэрсийг албан бичгээр Багшийн хөгжлийн төвд ирүүлнэ.
 • “Нээлттэй өдөрлөг” 2017 оны 9-р сарын 27-ны өдөр ШУТИС-ийн төв байранд  9:00-18:00, 5  явагдана.

Найм. Оны шилдэг багшийн шалгаруулалттай холбоотой асуудлыг хүлээн авах хаяг:

 

БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

 

ШУТИС-ийн Бакалаврын элсэлтийн шинэчилсэн журам (2021-2022 оны хичээлийн жил)

Нийтэлсэн: 2021-08-02 00:00:00

ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2021-06-29 00:00:00

Шилдэг төгсөгч шалгаруулна

Нийтэлсэн: 2021-06-15 00:00:00

"Дээд боловсролын сургалтын технологийн хөгжил-цахим сургалт" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2021-06-07 00:00:00

Зуны сургалт 2021.06.07-06.30-ны өдрүүдэд онлайнаар дараах хичээлүүдээр явагдана

Нийтэлсэн: 2021-06-07 00:00:00

Эрхэм хүндэт таныг "Миний дуулах дуртай гадаад дуу" уралдаанд оролцохыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2021-04-26 00:00:00

ХЭЛНИЙ ТУРШИЛТ СУДАЛГААНЫ ӨНӨӨГИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА сэдэвт семинар

Нийтэлсэн: 2021-04-12 00:00:00

"ХЭЛНИЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ 2021" ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2021-04-12 00:00:00

Гадаад хэл сурах нь амьдралыг харах өнцгийг өөрчилдөг цуврал лекц

Нийтэлсэн: 2021-04-12 00:00:00

Гадаад хэлний нэгдсэн шалгалт өгөх магистрант нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2021-04-07 00:00:00

ШУТИС-ИЙН "БАГШ АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ӨДӨРЛӨГ"

Нийтэлсэн: 2021-04-02 00:00:00

Foreign Language Proficiency Exam for Master’s Program ENGLISH PROFICIENCY EXAM (S. FL711)

Нийтэлсэн: 2021-03-12 00:00:00

Багшлах эрх олгох сургалт

Нийтэлсэн: 2021-03-12 00:00:00

“Карьер хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй цуврал лекцийн бүртгэл

Нийтэлсэн: 2021-03-01 00:00:00

Профессор, багш, оюутнуудын анхааралд

Нийтэлсэн: 2021-02-08 00:00:00

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед сургалтын үйл ажиллагааны оюутан суралцагчдад өгөх зөвлөмж

Нийтэлсэн: 2021-02-01 00:00:00

ШУТИС-ийн оюутнуудад зориулсан гар утасны “MUST STUDENT” аппликэйшний туршилтын хувилбараа ашиглан шутис-ийн цахим сургалтанд оролцох боломжтой боллоо

Нийтэлсэн: 2021-01-28 00:00:00

Харилцааны англи хэл (S.CE102) хичээлийн кредит шууд тооцох шалгалт өгөх оюутнуудын анхааралд

Нийтэлсэн: 2021-01-21 00:00:00

Магистрантурын сургалтад элсэгчдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2021-01-18 00:00:00

МЭДЭГДЭЛ

Нийтэлсэн: 2021-01-18 00:00:00

Солонгос хэлний онлайн сургалтанд бүртгэж байна

Нийтэлсэн: 2021-01-14 00:00:00

Гадаад хэлний сургуулийн МАГИСТРЫН хөтөлбөрт элсэн суралцахыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2021-01-13 00:00:00

Шилдэг төгсөгч шалгаруулна

Нийтэлсэн: 2021-01-06 00:00:00

Багш, судлаачдын анхааралд

Нийтэлсэн: 2020-12-19 00:00:00

ШУТИС-ИЙН НИЙТ БАГШ, АЖИЛТАН, ОЮУТАН ЗАЛУУСЫГ “ЗӨВ ДАДАЛ-20” ДИЖИТАЛ ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2020-12-15 00:00:00

ЦАХИМ СУРГАЛТАД ЗОРИУЛСАН “UNIVERSITY” БАГЦЫН НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нийтэлсэн: 2020-12-14 00:00:00

"Карьер хөгжлийн хөтөлбөр"-ийн цуврал лекцийн зар

Нийтэлсэн: 2020-12-07 00:00:00

Төгсөгч оюутнуудын анхааралд

Нийтэлсэн: 2020-12-07 00:00:00

Онлайн ярилцлага

Нийтэлсэн: 2020-12-05 00:00:00

Microsoft Office 365-ын талаар

Нийтэлсэн: 2020-12-01 00:00:00

ШУТИС-ийн ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-11-24 00:00:00

ШУТИС-ИЙН БАГШ, АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ХОСОЛСОН БОЛОН ДАРАА ТӨЛБӨРТ БАГЦ

Нийтэлсэн: 2020-11-18 00:00:00

ЦАХИМ СУРГАЛТДАА ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДАЦГААЯ

Нийтэлсэн: 2020-11-18 00:00:00

ШУТИС-ийн оюутан, багш нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2020-11-13 00:00:00

ШУТИС-ийн оюутан, багш нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2020-11-13 00:00:00

Гадаад хэлний нэгдсэн шалгалт өгөх магистрант нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2020-11-13 00:00:00

МЭДЭГДЭЛ : ШУТИС-ийн нийт профессор багш, ажилтан, оюутан суралцагчдын анхааралд

Нийтэлсэн: 2020-11-11 00:00:00

“Тамхинд амьсгалах агаараа бүү алд” 14 хоногийн аян зохион байгуулах удирдамж

Нийтэлсэн: 2020-11-03 00:00:00

ГХС-ийн магистрант, докторантын сургалт, судалгааны ажлын түвшин тогтоох

Нийтэлсэн: 2020-11-03 00:00:00

Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын нэрэмжит тэтгэлэг олгоно

Нийтэлсэн: 2020-11-03 00:00:00

ШУТИС-ийн инженер технологийн оюутны дунд зохион байгуулагддаг англи хэлний уламжлалт 26 дахь олимпиадын удирдамж

Нийтэлсэн: 2020-11-02 00:00:00

"Здоровье растений-наше здоровье" сэдэвт постер илтгэлийн уралдааны удирдамж

Нийтэлсэн: 2020-10-27 00:00:00

ШУТИС-ийн Гадаад Хэлний Сургуулийн дэргэдэх “Русский центр” оюутан залуусыг дамжаанд суралцахыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2020-10-27 00:00:00

Англи хэлний орчуулгын клуб үйл ажиллагаагаа нээж байна.

Нийтэлсэн: 2020-10-12 00:00:00

Мицубиши корпарацийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ

Нийтэлсэн: 2020-10-09 00:00:00

Foreign Language Proficiency Exam for Master’s Program ENGLISH PROFICIENCY EXAM (S. FL711)

Нийтэлсэн: 2020-10-07 00:00:00

ЕДИНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ МГУНТ

Нийтэлсэн: 2020-10-07 00:00:00

Шинээр элсэгч оюутнуудын анхааралд

Нийтэлсэн: 2020-10-09 00:00:00

“Work-Scholarship” хөтөлбөрийн удирдамж

Нийтэлсэн: 2020-09-17 00:00:00

ШУТИС-ийн Оюутны байрны бүртгэл явагдана

Нийтэлсэн: 2020-09-17 00:00:00

ШУТИС-ийн оны шилдэг багш нарын туршлагаас уулзалт ярилцлагад хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Нийтэлсэн: 2019-02-18 00:00:00

ШУТИС-ийн Гадаад хэлний институтийн “Русский центр”-т суралцахыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2019-01-30 00:00:00

Монгол - Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны өдрүүдийн хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээ

Нийтэлсэн: 2018-10-16 00:00:00

Солонгос хэлний сургалт

Нийтэлсэн: 2018-03-07 00:00:00

Солонгос хэлний анхан шатны сургалт

Нийтэлсэн: 2017-12-28 00:00:00

"Өрнө дорнын сэтгэлгээний онцлог, хэл, соёл, сэтгэлгээний шүтэлцээ" сэдэвт семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-11-27 00:00:00

“Монгол судлал өнөөгийн байдал” сэдэвт семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-11-16 00:00:00

Оюутнуудын БЗДХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага, дадлын онлайн судалгаа

Нийтэлсэн: 2017-10-16 00:00:00

ШУТИС-ийн инженер, технологийн салбарын оюутнуудын уламжлалт aнгли хэлний олимпиадын удирдамж

Нийтэлсэн: 2017-10-12 00:00:00

Welcome to “English Olympiad-2017” under the motto “Use of Everyday English”

Нийтэлсэн: 2017-10-12 00:00:00

Шилдэг багшийн шалгаруулалт

Нийтэлсэн: 2017-09-18 00:00:00

“Орчуулгын зарим асуудлууд” сэдэвт семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-10-05 00:00:00

"ШУТИС-ийн ОНЫ ШИЛДЭГ БАГШ" шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-09-14 00:00:00

Герман хэл сонирхогчдод

Нийтэлсэн: 2017-09-14 00:00:00

Ажлын байрны үзэсгэлэн яармаг-2017

Нийтэлсэн: 2017-05-11 00:00:00

Монголын багш нарын баярын өдрийг угтан “ИХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТАД СУРГАЛТЫН ИДЭВХТЭЙ АРГУУДЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ’’ сэдэвт онол практикийн бага хурлын удирдамж

Нийтэлсэн: 2017-09-14 00:00:00

Орос хэлний сургалтад урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-06-08 00:00:00

Герман хэл дээрх жүжигчилсэн тоглолтод урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-05-18 00:00:00

"Орос хэлний өдрүүд" эхэллээ

Нийтэлсэн: 2017-03-30 00:00:00

I, II курсийн эрэгтэй оюутнуудын анхааралд

Нийтэлсэн: 2017-03-15 00:00:00

"Сумитомо корпораци"-ийн тэтгэлэг олгох хөтөлбөр

Нийтэлсэн: 2017-03-06 00:00:00

ШУТИС-ийн оюутнуудад зориулсан “Оюутан солилцооны хөтөлбөр”-т хамрагдах тухай

Нийтэлсэн: 2017-03-06 00:00:00

“Оюутан цэрэг” сургалтад хамрагдах хүсэлтэй оюутны анхааралд

Нийтэлсэн: 2017-02-17 00:00:00

Орос хэлний сургалтад урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-01-26 00:00:00

Орос хэлний кредит шууд тооцох шалгалт өгөх оюутнуудын анхааралд

Нийтэлсэн: 2017-01-26 00:00:00

"Оюутны хөгжил, төлөвшилд багшийн оролцоо" сэдэвт семинар

Нийтэлсэн: 2016-01-21 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Мэдээллийн технологийн төв.